ΕΥ ΖΩ Newsletter
No 15 Μάρτιος 2010
 


Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ
και οι ολιστικοί τρόποι αντιμετώπισης
ODORLEESS GARLIC (Σκόρδο, 2mg)
Η φόρμουλα δεν περιέχει αλλισίνη, ενώ επιπλέον το …
DANDELION ROOT (Ταραξάκο, 450mg)
Το ταραξάκο δρα ως διεγερτικό του συκωτιού, …
HAWTHORN BERRY (Κράταιγο, 500mg)
Καρδιοπάθειες, αρρυθμίες, υπέρταση, υπόταση, …
MAGNESIUM balanced ratio
Το μαγνήσιο είναι πολύτιμο για τη καλή λειτουργία του …
OMEGA 3
Βοηθούν στη διατήρηση των τριγλυκεριδίων σε χαμηλά
GARLIC
Διατροφικό προϊόν από αγνό σκορδέλαιο που ενισχύει …
Co-Q-10 (Συνένζυμο Q-10, 10mg)
Αντιοξειδωτικό συστατικό των μιτοχονδρίων των …
Co-Q-10 GOLD (Συνένζυμο Q-10, 30mg)
Αντιοξειδωτικό συστατικό των μιτοχονδρίων των …
Στις χώρες του Δυτικού κόσμου, περίπου το 30% του πληθυσμού πάσχει από υπέρταση. Εκτιμάται δε ότι, μέχρι να φτάσει 65, το 90% των ενηλίκων θα παρουσιάσει υψηλή πίεση. Ωστόσο, τα σύγχρονα δεδομένα δείχνουν ότι, πέρα από τα φάρμακα, ουσιαστικά ρόλο στην πρόληψη και θεραπεία της υπέρτασης παίζουν και οι φυσικοί τρόποι αντιμετώπισης.
 
 Σε κατά τα λοιπά υγιείς ανθρώπους, υπέρταση υπάρχει όταν ο μέσος όρος των    μετρήσεων της διαστολικής πίεσης («μικρή πίεση») είναι μεγαλύτερος ή ίσος με 90mm Hg, όπως μετράται με ειδικά όργανα, τα ιατρικά πιεσόμετρα ακριβείας.
Υπέρταση υπάρχει επιπροσθέτως και όταν ο μέσος όρος των μετρήσεων της συστολικής πίεσης («μεγάλη» πίεση), είναι μεγαλύτερος ή ίσος από 140mm Hg. Σε περίπτωση άλλης παθήσεως, όπως αυξημένου σακχάρου, χοληστερόλης, καρδιακής ή νεφρικής παθήσεως, τα όρια αυτά είναι συχνά και αυστηρά.
 
Μία μόνο παθολογική τιμή δεν θέτει τη διάγνωση της υπέρτασης, απαιτεί όμως περαιτέρω μετρήσεις, οι οποίες αρκετές φορές εκτείνονται σε βάθος τριμήνου-τετραμήνου.
Σύμφωνα με μελέτες, στο 5% των ασθενών με υπέρταση υπάρχει υποκειμενική νόσος (δευτεροπαθής υπέρταση). Στις περιπτώσεις αυτές, η θεραπεία κατευθύνεται στην υποκείμενη νόσο. Στο υπόλοιπο 95% πρόκειται για ιδιοπαθή υπέρταση.
 
Συχνά η αύξηση της πίεσης δεν συνοδεύεται από κανένα σύμπτωμα. Υπάρχουν περιπτώσεις που παρουσιάζουν πονοκέφαλο, μουδιάσματα, εμετούς, κακουχία, αίσθημα ταχυκαρδίας, ζάλη. Η υπέρταση, ωστόσο, ακόμη και να μην εμφανίζει συμπτώματα, προκαλεί προοδευτικώς βλάβες σε όλα τα ζωτικά όργανα. Χωρίς την ενδεικνυόμενη αγωγή, η υπέρταση μπορεί να προκαλέσει αιφνίδιο θάνατο, εγκεφαλικό επεισόδιο, νεφρική πάθηση, απόφραξη καρδιακής αρτηρίας, διαταραχές οράσεως, στυτική δυσλειτουργία, ανευρύσματα, αποφρακτική αγγειοπάθεια.
 
Ο κίνδυνος δυσμενών επιπλοκών είναι μεγαλύτερος, εάν ο υπερτασικός καπνίζει, πάσχει από σακχαρώδη διαβήτη, έχει υψηλή χοληστερόλη («χοληστερίνη») αίματος, καταναλώνει αυξημένη ποσότητα αλκοόλ ή πάσχει από κάποιο μεταβολικό σύνδρομο.
 
Η υπέρταση είναι χρόνια νόσος, η οποία απαιτεί απόλυτη συμμόρφωση με τις ενδεικνυόμενες ιατρικές οδηγίες. Οι δε παραλείψεις εκθέτουν τον υπερτασικό σε σημαντικούς κινδύνους.
 
Η σωστή ετήσια προληπτική παθολογική εξέταση στο ιατρείο είναι πολύ σημαντική, όχι μόνο για την πρώιμη ανίχνευση της υπέρτασης σε άτομα που δεν εμφανίζουν συμπτώματα, αλλά και για τον εξατομικευμένο καθορισμό των επιπέδων των πιέσεων που πρέπει να έχει το κάθε άτομο ξεχωριστά, ανάλογα με τη συνολική κατάσταση της υγείας του. Επιπλέον, κατά την ετήσια προληπτική παθολογική εξέταση είναι δυνατόν να εντοπιστούν τα άτομα που, λόγω κακής κληρονομικότητας ή κλινικών ευρημάτων, ευρίσκονται σε ομάδα υψηλού κινδύνου για να αναπτύξουν αργότερα υπέρταση ή πάσχουν από μεταβολικό σύνδρομο.
 
 
Χημικά φάρμακα για την αντιμετώπιση της υπέρτασης –
Οι παρενέργειές τους.
 
Υπάρχουν σήμερα πολλές κατηγορίες φαρμάκων για την υπέρταση, από τις οποίες έξι, που εκτίθενται συνοπτικά παρακάτω, χρησιμοποιούνται σήμερα ως φάρμακα πρώτης γραμμής. Παρά την αναμφισβήτητη χρησιμότητά τους σε περιπτώσεις ανθεκτικής ή σοβαρής υπέρτασης, δεν πρέπει να παραβλέπονται οι παρενέργειες των φαρμάκων αυτών, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις είναι εξαιρετικά σοβαρές.
 
-    Διουρητικά: Μειώνουν την αρτηριακή πίεση, ελαττώνοντας τον όγκο του συνολικού πλάσματος. Στις παρενέργειές τους συμπεριλαμβάνονται η αλλεργία, οι διαταραχές των ηλεκτρολυτών, ο διαβήτης, η αύξηση του ουρικού οξέος, η άνοδος της χοληστερίνης, η ανδρική ανικανότητα.
 
-    Β΄ Αναστολείς: Ελαττώνουν την αρτηριακή πίεση μειώνοντας τον καρδιακό ρυθμό και το καρδιακό έργο. Στις παρενέργειές τους συγκαταλέγονται η παρόξυνση βρογχικού άσθματος, καρδιακές διαταραχές ρυθμού, φαινόμενο RAYNAUD, συμπτώματα από το ΚΝΣ, κατάθλιψη, ανδρική ανικανότητα, ματαβολικές διαταραχές.
 
-    Αναστολείς ρενίνης: Η ρενίνη είναι μια ουσία που κυκλοφορεί στο αίμα και εμπλέκεται στην αύξηση της αρτηριακής πίεσης. Η κατηγορία αυτή είναι καινούρια και οι παρενέργειες των αναστολέων ρενίνης δεν έχουν μελετηθεί επαρκώς σε βάθος χρόνου. Παρενέργειες που έχουν αναφερθεί είναι το αγειοίδημα, οι διαταραχές των ηλεκτρολυτών, η υπόταση.
 
-    Αναστολείς του ενζύμου της αγγειοτενσίνης ACE: Τα φάρμακα αυτά αναστέλλουν το σύστημα ρενίνης αγγειοτενσίνης αλδοστερόνης που εμπλέκεται στην αύξηση της αρτηριακής πίεσης, προάγουν τη σύνθεση αγγειοδιασταλτικών προσταγλανδινών και, ενίοτε, αναστέλλουν τη δραστηριότητα του συμπαθητικού συστήματος και τροποποιούν τη διάθεση της βραδυκινίνης στον οργανισμό. Στις παρενέργειες τους συγκαταλέγονται ο βήχας, η υπόταση, η ζάλη, η νεφρική δυσλειτουργία, οι μεταβολικές διαταραχές, η αλλεργία και η δυσκρασία του αίματος.
-    Αναστολείς των υποδοχέων της αγγειοτενσίνης ΙΙ: Τα φάρμακα αυτά αναστέλλουν τους υποδοχείς της αγγειοτενσίνης ΙΙ, η οποία εμπλέκεται στην αύξηση της αρτηριακής πίεσης, δρώντας με ανάλογο τρόπο με τα φάρμακα της προηγούμενης κατηγορίας. Στις παρενέργειές τους συγκαταλέγονται η υπόταση, η νεφρική δυσλειτουργία, η υπερκαλιαιμία και η αλλεργία.
 
-    Αναστολείς διαύλων ασβεστίου: Προκαλούν περιφερική αγγειοδιαστολή, προκαλώντας μειώσεις της αρτηριακής πίεσης. Στις παρενέργειες τους συγκαταλέγονται η κεφαλαλγία, το οίδημα, η βραδυκαρδία και η δυσκοιλιότητα.
 
Αρκετές περιπτώσεις υπέρτασης ανταποκρίνονται σε φυσικά μέτρα που αφορούν τόσο στη διατροφή, όσο και σε συνήθειες της καθημερινότητας. Δυστυχώς, αυτό συχνά παραγνωρίζεται σήμερα, με αποτέλεσμα αρκετοί ασθενείς να υφίστανται άσκοπα τις παρενέργειες αντιυπερτασικών φαρμάκων. Ο υπερτασικός πρέπει να χάσει βάρος, εάν είναι υπέρβαρος, στόχος που μπορεί να επιτευχθεί με ειδικά διατροφικά προγράμματα χαμηλά σε θερμίδες. Το υπερβάλλον βάρος, σύμφωνα με μελέτες, προκαλεί υπερδραστηριότητα του κυκλοφορικού συστήματος, με αποτέλεσμα άνοδο της πίεσης του αίματος. Κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι το γρήγορο βάδισμα, τουλάχιστον τριάντα λεπτά ημερησίως, μειώνει περαιτέρω την αρτηριακή πίεση, λόγω της έκκρισης ωφέλιμων αντισταθμιστικών ορμονών.
 
Εναλλακτικές θεραπείες για την υπέρταση
 
1. Διατροφική θεραπεία
 
Η διατροφική θεραπεία είναι η πιο καλά μελετημένη φυσική μέθοδος θεραπείας. Τα διατροφικά προγράμματα εξατομικεύονται ανάλογα με τον υπερτασικό, αλλά βασίζονται σε ορισμένες βασικές αρχές που ισχύουν για όσους αντιμετωπίζουν το πρόβλημα αυτό.
 
Μια διατροφή πλούσια σε φρούτα, λαχανικά, φτωχή σε ολικό λίπος και ιδιαιτέρως φτωχή σε κορεσμένα λίπη – όπως αυτά που περιέχονται στο βούτυρο, στα κίτρινα τυριά και στο κόκκινο κρέας – μειώνει την αρτηριακή πίεση κατά 8-14mm Ηg, συγκριτικά με την πλούσια σε λιπαρές ουσίες και φτωχή σε λαχανικά και φρούτα διατροφή. Ο περιορισμός του άλατος είναι σημαντικός – ο υπερτασικός δεν πρέπει να καταναλώνει πάνω από 6gr ημερησίως. Συγκεκριμένα, η διατροφή εμπλουτίζεται σε φρούτα και λαχανικά, ενώ εφαρμόζεται δραστικός περιορισμός του άλατος, του καφέ, του αλκοόλ, των αναψυκτικών τύπου cola, των ποτών που περιέχουν καφεΐνη ή ουσιών που δρουν με παρόμοιο τρόπο με την καφεΐνη.
 
Ιδιαίτερα αρνητικός παράγοντας είναι και το κάπνισμα, το οποίο αυξάνει την αρτηριακή πίεση λόγω έκκρισης νορεπινεφρίνης. Είναι, λοιπόν, ουσιαστικής σημασίας η διακοπή του.
 
Εξάλλου, η συνεργική βλαπτική δράση του καπνίσματος και της υπέρτασης στα ζωτικά όργανα είναι σαφώς τεκμηριωμένη. Εφόσον προχωρήσει κανείς στη διακοπή του, θα ωφεληθεί πολύ περισσότερο εάν αρχίσει να εφαρμόζει και τη συστηματική άσκηση. Τέλος, το χρόνιο stress προκαλεί αύξηση της πίεσης σε υπερευαίσθητα άτομα.
 
Παράλληλα, εφαρμόζεται δραστική περικοπή του κορεσμένου λίπους και αύξηση της κατανάλωσης ψαριών, ενώ το ζωικό βούτυρο αντικαθίσταται με φρέσκο ελαιόλαδο.
 
Τα διατροφικά προγράμματα εξατομικεύονται περαιτέρω ανάλογα με το υπερτασικό άτομο, αλλά και τα συνωδά νοσήματα από τα οποία μπορεί να πάσχει. Επί παραδείγματι: οι άνθρωποι με μειωμένα επίπεδα καλής χοληστερόλης HDL, χωρίς άλλα παθολογικά προβλήματα ή διαταραχές στον εργαστηριακό έλεγχο ρουτίνας, ωφελούνται από την πόση 4-5 ποτηριών κόκκινου κρασιού την εβδομάδα.
 
2.  Βότανα και ιχνοστοιχεία, συμπληρώματα διατροφής και φυσικά φάρμακα
Το 1850, το 80% των φαρμάκων της κλασικής φαρμακοποιίας προέρχονται από φυτά. Σήμερα, με την κυριαρχία της χημικής φαρμακοβιομηχανίας, μόλις το 20-30% των φαρμάκων, που χρησιμοποιεί η Ιατρική παρασκευάζεται από φυτά. Οι έρευνες που αφορούν στη μελέτη φυσικών ουσιών και βοτάνων, αρκετές φορές δεν έχουν επαρκή χρηματοδότηση. Αυτό, εν μέρει, οφείλεται στο γεγονός ότι οι φυσικές ουσίες και τα βότανα έχουν συχνά χαμηλότερα περιθώρια κέρδους για τις εταιρείες παραγωγής και τυποποίησης, σε σύγκριση με την παραγωγή ενός χημικού φαρμάκου.
 
Το τοπίο στον τομέα αυτό σταδιακά μεταβάλλεται, κάτω από την πίεση αρκετών ομάδων με οικολογικές ανησυχίες, αλλά και λόγω του αυξανόμενου ενδιαφέροντος του κοινού για τα φυσικά προϊόντα.
 
Τα βότανα και τα φυσικά φάρμακα που χρησιμοποιούνται παραδοσιακά για την αντιμετώπιση της υπέρτασης είναι πολλά και περιλαμβάνονται σε πλείστα παραδοσιακά θεραπευτικά συστήματα, όπως η κινέζικη ιατρική, η αρχαία ελληνική ιατρική και η ευρωπαϊκή βοτανοθεραπεία. Πολλά από τα βότανα αυτά έχουν ολιστικές δράσεις. Η χρήση τους πρέπει να γίνεται με προσοχή και να εξατομικεύεται, γιατί ορισμένα δεν στερούνται παρενεργειών σε ευαίσθητα άτομα. Η αντιυπερτασική δράση δε ορισμένων δεν έχει τεκμηριωθεί επαρκώς.
 
Διεθνώς, τα πιο μελετημένα και ευρέως χρησιμοποιούμενα βότανα και συμπληρώματα για την υπέρταση είναι η arginine, τα ω3 λιπαρά οξέα, τα συμπληρώματα σκόρδου, το χαμομήλι, το συνένζυμο Q10, το dandelion (ραδίκι), το Hawthorn berry (καρποί μοσφυλιάς) το flaxseed (λιναρόσπορος), η μελατονίνη, το pycnogenol (φυσική ουσία προερχόμενη από ένα είδος πεύκου που ενδημεί στη Γαλλία), το σελήνιο, η σόγια, η βαλεριάνα, το μαγνήσιο.
 
3. Ομοιοπαθητική
Η ομοιοπαθητική Ιατρική ανήκει στα παραδοσιακά βορειοδυτικοευρωπαϊκά θεραπευτικά συστήματα. Ιδρύθηκε το 1970 από ένα Γερμανό ιατρό, τον F. Hahnemann. Χρησιμοποιεί διαλύματα φυσικών ουσιών, τα οποία αραιώνονται με βάση την αρχή της δυναμοποίησης. Χορηγεί το εξατομικευμένο ιδιοσυγκρασιακό και σωματικό φάρμακο σε κατάλληλη δυναμοποιημένη αραίωση, το οποίο προκαλεί τα συμπτώματα του ασθενούς σε υγιείς εθελοντές. Ακολουθώντας την αρχή «τα όμοια θεραπεύουν τα όμοια», με το χορηγημένο φάρμακο προκαλείται μακροπρόθεσμα η βελτίωση του συνόλου των συμπτωμάτων του ασθενούς, παρά την αρχική πιθανή παροδική επιδείνωση. Το ομοιοπαθητικό φάρμακο διαφέρει από τα φυσικά συμπληρώματα και τα βότανα, γιατί περιέχει ελάχιστη ποσότητα δραστικής ουσίας, γεγονός που καθιστά την πιθανότητα παρενεργειών ανύπαρκτη ή εξαιρετικά χαμηλή.
 
4. Γιόγκα, γυμναστική
Η άσκηση είναι πολύ σημαντική για την αντιμετώπιση της υπέρτασης, βάσει των πορισμάτων καλά τεκμηριωμένων ερευνών. Ο υπερτασικός πρέπει να ασκείται τουλάχιστον επί 30 λεπτά ημερησίως. Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να μην είναι οργανωμένη άσκηση, αλλά απλό περπάτημα. Ο υπερτασικός είναι καλό να χρησιμοποιεί τις σκάλες αντί του ανελκυστήρα και να περιορίσει όσο περισσότερο γίνεται τη μετακίνηση με αυτοκίνητο.
 
Κατά τη διάρκεια της άσκησης, ενδέχεται να υπάρξουν σε ευαίσθητους υπερτασικούς επιπλοκές, όπως στηθάγχη, αρρυθμίες, μυοσκελετικά προβλήματα, διαταραχές αναπνοής. Αυτές προλαμβάνονται με τη σωστή ιατρική εξέταση, πριν την ένταξη του υπερτασικού σε πρόγραμμα άσκησης. Κατά την ιατρική εξέταση και αξιολόγηση, καθορίζεται το είδος, η συχνότητα και η ένταση του προγράμματος άσκησης. Επίσης, ο υπερτασικός πρέπει να ακολουθεί αυστηρά ορισμένους κανόνες:
 
Όχι επίπονη άσκηση
Πρέπει να υπάρχει σωστή προθέρμανση, αποθεραπεία και να εφαρμόζονται ασκήσεις stretching, κατά την οργανωμένη άσκηση στα γυμναστήρια.
Ορισμένες μελέτες δείχνουν ιδιαίτερα οφέλη από την ένταξη σε προγράμματα γιόγκα. Ωστόσο, ορισμένες στάσεις της γιόγκα αυξάνουν την αρτηριακή πίεση και πρέπει να αποφεύγονται.
 Όχι άσκηση αμέσως μετά το φαγητό, αλλά τουλάχιστον 3 ώρες μετά το γεύμα.
 Δεν συνιστάται άσκηση όταν έχει εκδηλωθεί πυρετός ή κάποιο οξύ νόσημα (π.χ. διάρροια)
 
5. Ψυχοθεραπεία, διαλογισμός, βιοανάδραση
Η ψυχοθεραπεία είναι αποτελεσματική στις ψυχογενείς περιπτώσεις υπέρτασης. Η βιονάδραση αποτελεί μια δημοφιλή ψυχολογική μέθοδο στις ΗΠΑ που, με εφαρμογή ειδικών ασκήσεων, αποσκοπεί στον συνειδητό έλεγχο ορισμένων ακούσιων αντανακλαστικών που εμπλέκονται στην αύξηση της αρτηριακής πίεσης. Όταν συνδυάζεται με ψυχοθεραπεία η προγράμματα που εκπαιδεύουν τον υπερτασικό σε τεχνικές χαλάρωσης, βοηθάει σημαντικά στον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης.
 
6.  Βελονισμός
Παρά την αποτελεσματικότητα του βελονισμού σε αρκετά παθολογικά προβλήματα και την εντυπωσιακή ανταπόκριση ορισμένων υπερτασικών, η εν λόγω μέθοδος έχει μέχρι τώρα αποτύχει να αποδείξει σε μεγάλες μελέτες την υπεροχή της έναντι του placebo στην περίπτωση της υπέρτασης. Αναμένονται περισσότερες έρευνες.
 
Σας προτείνουμε ανάλογα με την περίπτωση τα εξής συμπληρώματα: L-Arginine 60 tabs (Lifeplan), Omega-3 caps (Lanes), Galric caps (Lanes),  Odorless Galric caps (Lifeplan), CoQ10(Lanes), CoQ10gold (Lanes),   Dandelion root caps (Lifeplan),  Hawthorn berry caps (Lifeplan), το Flaxseed caps (Lifeplan), Magnesium tabs (Lifeplan).
 
Επιμέλεια 
Άννα Γιάλλουρου
 

 

Εγγραφή στο Newsletter Εκτύπωση   

Karpasia Health Products Ltd
7, Ioanni Stylianou str.
2003 Strovolos
Nicosia CYPRUS

Tel: 00357 22450980
Fax: 00357 22519454
Website: www.karpasia-hp.com
E-mail: karpasia@karpasia-hp.com
© 2009 - Σχεδιασμός/Ανάπτυξη Επιμέλεια Κειμένων Σύνταξη
Για διαγραφή από το Newsletter μας απαντήστε σε αυτό το e-mail με θέμα "Διαγραφή από το ΕΥ ΖΩ Newsletter"-